Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Oppdal IL - Alpint den 13. Mar 2020

Av: Pressemelding, 12. mar 2020

Facebook Twitter LinkedIn E-post

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

- Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll 
 
Ønsket tydelig svar fra myndighetene 
- Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.  
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  
 
- Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi  gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg.  

Helsetilsynets vedtak om forbud mot/stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs har hjemmel i smittevernsloven. Overtredelser av vedtaket vil kunne straffeforfølges. 

 
Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.  
- Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover. 


0 Kommentar

Årsmøte Oppdal Alpin 16. mars kl 20.00

Postet av Oppdal IL - Alpint den 3. Mar 2020

Årsmøtet i Oppdal Alpin blir avholdt i klubbhuset mandag 16. mars kl 20:00. 


Dokumenter: 

Oppdal Alpin klubb - resultatregnskap pr. 31.12.19.pdf

Oppdal Alpin klubb - Balanse pr. 31.12.19 - endelig.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin - Årsmøte 16.3.2020.pdf

2019-03-14 Valgt revisors beretning 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Oppdal alpinklubb.pdf

Orientering til årsmøte om WC 2022 

Orientering til årsmøte om Bakke-i-bakke selskap

Kompensasjon til styret/styrets leder 


Pga koronaviruset gjør vi det mulig å delta på årsmøtet i Oppdal Alpin Klubb mandag 16.3.2020 kl 20.00 via videokonferanse. 

Det er godt forklart hvordan du kobler deg til når du trykker på linken nedenfor (flere alternativer for PC, Mac og mobil). Lurt å koble seg opp noen minutter før møtet starter. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMyMDVkM2ItZGE4NC00M2NmLWFkZTctMWRiMzE1MjNhYWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c376f662-1f63-4ea0-a605-2abe02158c00%22%2c%22Oid%22%3a%225097be9b-e7db-4c0f-a86b-843699038a44%22%7d

Ikke-medlemmer som forsøker å bli med blir "kastet ut";-) 

Vel møtt (i nettskyen)!0 Kommentar

Julegrantenning og fakkeltog 1. desember

Postet av Oppdal IL - Alpint den 23. Nov 2019

Tradisjonen tro skal Oppdal Alpin gå fakkeltog i forbindelse med julegrantenning ved kulturhuset. 

Vi håper så mange som mulig i klubben møter opp, spesielt håper vi på mange Alpinrekrutter med foreldre! 

Oppmøte kl 15:50 ved museet!  

Fakkeltoget starter å gå kl 16:00. Ruten vi går er fra museet via helsesenteret/BOAS og ned til kulturhuset. 

Fakler blir delt ut ved museet.

Litt praktisk info: noen få fakler tennes ved museet (kun til voksne), mens alle fakler tennes ved helsesenteret slik at vi har fakler som brenner ved ankomst Kulturhuset.

Vel møtt!  0 Kommentar

Dugnad i klubbhuset tirsdag 21/5 og onsdag 22/5 kl 17-20

Postet av Oppdal IL - Alpint den 18. Mai 2019


Arbeidsoppgaver som skal gjøres er:

Maling utvendig

Vasking innvendig

Klipping av busker og kratt rundt huset og veien ned til gamle kongevei

Plukking av rask og rusk opp hele traseen. 


Ta med ryddesaks, stige, traktor og annet du trenger. 

Vi stiller med beis og koster. 


Vi jobber gjerne sammen både voksne og barn


0 Kommentar

Innkalling/varsel om Årsmøte i Oppdal Alpin Klubb, OIL 18. mars 2019

Postet av Oppdal IL - Alpint den 18. Feb 2019


ÅRSMØTE OPPDAL ALPIN KLUBB, OIL


Sted: OAK, Klubbhuset, Hovden.

Dato: Mandag 18. mars 2019, klokken 21:00 – 22:00.
 

Saksliste: 

  1. Godkjenning av stemmeberettigede 
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen
  4. Behandling av Oppdal Alpin sin Årsmelding, herunder evt årsmeldinger fra undergrupper
  5. Behandling av Oppdal Alpin sitt regnskap 
  6. Valg 
  7. Behandle forslag og innmeldte saker: 


For å kunne møte, samt avgi stemme må du være innmeldt som medlem i Oppdal Alpin Klubb (gratis), samt at medlemskap i Oppdal IL skal være betalt for 2019.  


Vel møtt! 

Styret i Oppdal Alpin Klubb, Oppdal IL


Dokumenter til årsmøte: 

Årsmøte Oppdal Alpin Klubb 18. mars 2019.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin 2019- Årsmøte 18.3.2019 02.pdf

Balanse - per mandag 31. desember 2018 sammenlignet med forrige år (1).pdf

Resultatregnskap - 2018 sammenlignet med 2017 (1).pdf

Valgkomiteens forslag til styre i Oppdal Alpin Klubb 2019.pdf

Kompensasjon til styreleder.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline