Årsmelding for Oppdal Alpin Klubb 2022

Postet av Oppdal IL - Alpint den 6. Apr 2023

I forbindelse med årsmøte på klubbhuset 13. april kl 20 deler styret årsmeldingen for 2022. 
Årsmøte 2020 - protokoll

Postet av Oppdal IL - Alpint den 2. Apr 2020


Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet i Oppdal Alpin: 

Protokoll Årsmøte Oppdal Alpin Klubb 16.03.2020 - signert.pdf
Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Oppdal IL - Alpint den 13. Mar 2020

Av: Pressemelding, 12. mar 2020

Facebook Twitter LinkedIn E-post

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

- Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll 
 
Ønsket tydelig svar fra myndighetene 
- Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.  
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  
 
- Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi  gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg.  

Helsetilsynets vedtak om forbud mot/stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs har hjemmel i smittevernsloven. Overtredelser av vedtaket vil kunne straffeforfølges. 

 
Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.  
- Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover. 
Årsmøte Oppdal Alpin 16. mars kl 20.00

Postet av Oppdal IL - Alpint den 3. Mar 2020

Årsmøtet i Oppdal Alpin blir avholdt i klubbhuset mandag 16. mars kl 20:00. 


Dokumenter: 

Oppdal Alpin klubb - resultatregnskap pr. 31.12.19.pdf

Oppdal Alpin klubb - Balanse pr. 31.12.19 - endelig.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin - Årsmøte 16.3.2020.pdf

2019-03-14 Valgt revisors beretning 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Oppdal alpinklubb.pdf

Orientering til årsmøte om WC 2022 

Orientering til årsmøte om Bakke-i-bakke selskap

Kompensasjon til styret/styrets leder 


Pga koronaviruset gjør vi det mulig å delta på årsmøtet i Oppdal Alpin Klubb mandag 16.3.2020 kl 20.00 via videokonferanse. 

Det er godt forklart hvordan du kobler deg til når du trykker på linken nedenfor (flere alternativer for PC, Mac og mobil). Lurt å koble seg opp noen minutter før møtet starter. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMyMDVkM2ItZGE4NC00M2NmLWFkZTctMWRiMzE1MjNhYWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c376f662-1f63-4ea0-a605-2abe02158c00%22%2c%22Oid%22%3a%225097be9b-e7db-4c0f-a86b-843699038a44%22%7d

Ikke-medlemmer som forsøker å bli med blir "kastet ut";-) 

Vel møtt (i nettskyen)!

Julegrantenning og fakkeltog 1. desember

Postet av Oppdal IL - Alpint den 23. Nov 2019

Tradisjonen tro skal Oppdal Alpin gå fakkeltog i forbindelse med julegrantenning ved kulturhuset. 

Vi håper så mange som mulig i klubben møter opp, spesielt håper vi på mange Alpinrekrutter med foreldre! 

Oppmøte kl 15:50 ved museet!  

Fakkeltoget starter å gå kl 16:00. Ruten vi går er fra museet via helsesenteret/BOAS og ned til kulturhuset. 

Fakler blir delt ut ved museet.

Litt praktisk info: noen få fakler tennes ved museet (kun til voksne), mens alle fakler tennes ved helsesenteret slik at vi har fakler som brenner ved ankomst Kulturhuset.

Vel møtt!