Årsmøte Oppdal Alpin 16. mars kl 20.00

Postet av Oppdal IL - Alpint den 3. Mar 2020

Årsmøtet i Oppdal Alpin blir avholdt i klubbhuset mandag 16. mars kl 20:00. 


Dokumenter: 

Oppdal Alpin klubb - resultatregnskap pr. 31.12.19.pdf

Oppdal Alpin klubb - Balanse pr. 31.12.19 - endelig.pdf

Årsmelding Oppdal Alpin - Årsmøte 16.3.2020.pdf

2019-03-14 Valgt revisors beretning 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Oppdal alpinklubb.pdf

Orientering til årsmøte om WC 2022 

Orientering til årsmøte om Bakke-i-bakke selskap

Kompensasjon til styret/styrets leder 


Pga koronaviruset gjør vi det mulig å delta på årsmøtet i Oppdal Alpin Klubb mandag 16.3.2020 kl 20.00 via videokonferanse. 

Det er godt forklart hvordan du kobler deg til når du trykker på linken nedenfor (flere alternativer for PC, Mac og mobil). Lurt å koble seg opp noen minutter før møtet starter. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMyMDVkM2ItZGE4NC00M2NmLWFkZTctMWRiMzE1MjNhYWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c376f662-1f63-4ea0-a605-2abe02158c00%22%2c%22Oid%22%3a%225097be9b-e7db-4c0f-a86b-843699038a44%22%7d

Ikke-medlemmer som forsøker å bli med blir "kastet ut";-) 

Vel møtt (i nettskyen)!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.